Es troba en un entorn semiurbanitzat  de gran valor natural que inclou l’espai de l’antiga Ràdio Liberty. La zona frontal d’aquest espai és de tradició naturista. Tota aquesta zona està inclosa dins del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter. La platja Gran disposa d’un important sistema dunar litoral al llarg de la seva façana marítima que, per la seva importància i  vulnerabilitat, s’ha delimitat per tal d’evitar l’accés i el trànsit de persones, per l’impacte que generen. Limita al nord amb la platja del Grau i al sud amb la platja del Racó (terme municipal de Begur).

MUNICIPI

Pals

ACCÉS

De fàcil accés, és una platja oberta i semiurbana.

TIPUS DE SORRA

Sorra fina

LONGITUD / AMPLADA

2400 metres / 60 metres

ENTORN

Natural