El triangle Dalinià

Salvador Dalí va ser un dels principals representants del surrealisme, i tot i ser mundialment...

Més