Descobreix quin és el factor necessari perquè la pell dels teus no pateixi aquest estiu.

· Redacció

Amb l’arribada de la calor s’ha de treure la roba d’estiu i els pares i mares tornen a preguntar: quin protector solar m’aconsella?

Ja sabeu que els fotoprotectors es classifiquen en químics i físics. Els químics absorbeixen la radiació solar i la transformen en altres tipus d’energia que no malmeten el cutis i els físics o pantalles minerals actuen com una barrera física, dispersen i reflecteixen la radiació lumínica que incideix sobre ells, son els menys cosmètics perquè actuen com a pantalla opaca. en darrer lloc, trobem els mixtes, que mesclen filtres químics i físics.

S’ha de tenir en compte: El factor de protecció solar (FPS)

El FPS es un índex que medeix la capacitat protectora d’un filtre davant dels efectes nocius del sol. El número del FPS de un fotoprotector indica la relació entre el temps que podem estar exposats al sol amb el protector abans que apareixi l’eritema solar, respecte al temps que tardaria en aparèixer sense el fotoprotector.

Per exemple, un FPS de 30, indica que amb el filtre l’eritema solar tardaria 30 vegades més a aparèixer que sense ell. Depenent de les característiques de la pell del nen o adolescent utilitzarem un FPS sempre superior al 15. Un factor entre 30 i 50 és suficient.

Quan es parla de crema solars ‘pantalla total’ podriem dir que es publicitat enganyosa ja que no existeix la protecció total; no existeix cap prova que demostri que els factors de protecció de més de 50% presentin algun benefici adicional per a la pell. Aplicar capes sobreposades de crema solar no aumenta el factor de protecció.

Resistència a l’aigua

Són cremes resistents al aigua o ‘water resistant’ si mantenen el seu factor de protecció a la pell després de 2 inmersions de 20 minuts i impermeables o ‘water proof’ quan mantenen el factor després de 4 inmersions de 20 min. Això ha de permetre saber quan ens hem de tornar a posar la crema.

La FDA(Food and Drug Administration dels EEUU) no recomana l’ús de fotoprotectors en menors de 6 mesos, a aquestes edats millor tapar-los amb roba. Els fotoprotectors només son beneficiosos si s’utilitzen de manera adecuada: aplicar-los uns 30 minuts abans de l’exposició solar, en quantitat suficient per tota la superficia exposada i reaplicar-los cada 2 hores o bé després d’activitats que puguin eliminar-los de la pell com ara l’exercici intens, després de nadar o secar-se amb la tovallola.

Serveixen d’una temporada a l’altra?

Si durant l’estiu passat han estat exposades al sol, que és el més habitual, s’han de tirar; només les que s’han guardat en condicions òptimes de temperatura i no estiguin caducades podran utilitzar-se.